Zonnepanelen

Let op! Vanaf 17 juni 2021 geldt een notificatieplicht voor zonnepanelen zoals vermeld staat in artikel 10 van het HHR.
Als u van plan bent zonnepanelen te plaatsen, neem dan
contact op met het bestuur.

Introductie

Bij meerdere bewoners bestaat de behoefte om over te gaan tot plaatsing van zonnepanelen op het woonhuis.

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Zo worden zonnepanelen gestimuleerd door de overheid en de wereldwijde jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Ook stimuleert de Gemeente Hoeksche Waard het opwekken van duurzame energie onder bewoners onder het motto “Meer zonnepanelen in de gemeente zorgen voor een groener milieu”. Verder heeft de vereniging Urgenda het proces gewonnen tegen de Staat, waarin de Staat gedwongen wordt aan haar eigen duurzaamheid doelstellingen te voldoen.

Zonnepanelen dragen bij aan een gunstig energielabel en een positief effect op de woningwaarde. Het energie effect is tweeledig, namelijk door het direct opwekken van energie, maar ook door een indirect effect van de schaduw door panelen op het dak in de zomer, waardoor er minder koeling nodig is voor de woning.

Op alle beleidsniveaus wordt het opwekken van duurzame energie door middel van zonnepanelen gestimuleerd.

Aan de ontwikkelingskant zien we de productie van de panelen voortschrijden. De prijs wordt gunstiger, de kleurstelling en vorm variabeler en het rendement hoger.

Met al deze zaken in gedachte zijn wij bij elkaar gekomen om een duidelijk plan te maken aangaande het plaatsen van zonnepanelen op de daken van het Numansgors.


Hoe werkt het

De opgewekte stroom van je zonnepanelen kan direct gebruikt worden of teruggeleverd worden aan het stroomnet en op een later tijdstip weer door jezelf gebruikt worden. Wanneer de opgewekte stroom binnen je totale stroomgebruik per jaar blijft, dan krijg je bij teruglevering aan het stroomnet de dagstroom-prijs vergoed, dit heet salderen. Wanneer je meer stroom levert dan je jaargebruik aan stroom, dan krijg je alleen de werkelijke stroomprijs vergoed exclusief belasting en transportkosten.

Volgens opgave gebruikt een gemiddeld gezin ongeveer 3500 KWh per jaar. Wanneer er 15 panelen op het naar het zuiden gerichte dak gelegd worden, dan levert dit per jaar ongeveer 6500KWh op. Bij gebruik van de daken die op het oosten of westen gericht zijn, loopt de energie productie met zo'n 15% terug naar zo'n 5500KWh. De gemiddelde Gors woning met zonnepanelen levert op het moment zo'n 4500 kWh per jaar op.

Aanvankelijk was het plan om het dak van de botenloods te benutten en daar de eigen panelen te plaatsen op het naar het zuiden gerichte dak. Helaas heeft de regering begin 2015 besloten dat het systeem van saldering via de eigen meter niet opgaat in deze situatie. Men kan een energiecollectief oprichten bij de notaris voor plaatsing van zonnepanelen op dat dak.

De nadelen hiervan zijn:

 • ingewikkelde constructie

 • minder vergoeding voor de geproduceerde stroom

 • met 30 eigenaars à 10-15 panelen ligt het dak al vol

 • beschadiging dak van de botenloods van de VVE


In de nabije toekomst wordt gestreefd naar energie-neutrale huizen en de ondersteunende maatregelen zijn gericht op individuele huizen. Zonnepanelen kunnen vergunningsvrij op daken van het Numansgors worden geplaatst, mits men zich houdt aan het bouwbesluit welke de volgende criteria bevat:

 1. Het zonnepaneel moet op een dak worden geplaatst

 2. Het zonnepaneel moet een geheel vormen met de installatie voor het opwekken van elektriciteit

 3. Komt het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:

 • het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak moet blijven, het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst

 • de hellingshoek van het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat


Doelstelling

Ons doel is de architectonische uitstraling van het Numansgors zo veel mogelijk te behouden door een sterke diversiteit van panelen in allerlei soorten en maten en composities op de daken te voorkomen.

Om uniformiteit te realiseren stellen we een aantal criteria vast ten aanzien van de kleurstelling, de maatvoering en de ligging van het aantal panelen per dak.

Kleurstelling

Om een zo fraai mogelijk effect te verkrijgen, willen wij panelen met een egaal zwarte kleur zonder aluminium randen. Zo sluit de kleur zo veel mogelijk aan bij de zwarte kleur van de daken en woningen.

De maatvoering van het zonnepaneel

Gezien de breedte van de daken is gekozen voor zonnepanelen met een breedte van 100 cm. De lengte van de panelen is bij de meeste opstellingen 165 cm. Bij de C-woningen zijn ook 4 rijen van panelen met 150 cm lengte mogelijk om zo het hele dak te vullen.

Zie foto van opstellingen.

Legplan

Zonnepanelen zijn vanuit de VVE toegestaan mits er aan de onderstaande specificaties wordt voldaan. Zonnepanelen met de hieronder beschreven specificaties dienen te worden geplaatst door een gecertificeerd installatiebedrijf.


 • Zwart, zonder zichtbare belijning, met zwarte achterplaat, geplaatst in matzwart frame. Afmetingen (indicatief) 1650mm x 1000mm. Exacte specificaties zijn via de bestuurder beschikbaar

 • Panelen mogen niet uitsteken en moeten dus aan alle kanten binnen het vlak van het dak blijven. De hellingshoek van het paneel moet dezelfde zijn als die van het dakvlak waarop het is gemonteerd

 • Rijen van panelen over de breedte van het dak beginnend vanaf de dakgoot en dan één, twee of drie series van panelen in de hoogte op het dak

 • Bij teruggelegen tussenwoningen van het A of B type kunnen enkel 4 i.p.v. 5 rijen breed verticaal geplaatst worden

 • Bij grote A, B of C woningen kan de volle breedte van het dak benut worden

 • Bij een C woning kan bij de eerste woning van een rij de volle breedte gebruikt worden

 • Vanwege de grotere maten van de huidige zonnepanelen kan het nodig zijn de panelen op een type C woning in een 'L' opstelling te plaatsen, zie referentie foto

 • Een esthetische voorwaarde is dat er gesloten composities verkregen worden als uniformiteit. Onderbreking door dakramen, ontluchtingspijpjes moet ten alle tijden voorkomen worden

 • Geen plaatsing over bouwmuren

 • Montage met haken geschroefd op het dakhout i.p.v. geklemd op de pannelatten i.v.m. windgevoeligheid


Het legplan en de gegevens van de erkende installateur en de aanvrager dienen meegezonden te worden bij de notificatie aan de bestuurder. Mocht er niet voldaan kunnen worden aan de gestelde specificaties dan dient er overleg plaats te vinden met de bestuurder.


Verdeling op het dakvlak

Rechthoekige vlakken welke de bouwmuren niet mogen overschreiden.

Alternatieve opstelling C-woning

De huidige panelen zijn groter geworden waardoor deze alternatieve opstelling ook een mogelijkheid is voor type C woningen.