Onderzoek WUR

De commissie heeft de wetenschapswinkel van de Wageningen University & Research (WUR) gevraagd mee te denken hoe we als Gors de energietransitie aan kunnen gaan.

Vanuit de WUR is er een projectplan opgesteld in samenwerking met studenten van WUR, Hogeschool Rotterdam en de TU Delft welke de volgende zaken gaan onderzoeken:


Anne Meekel – Student Landschapsarchitectuur – Wageningen University

Onderzoeksvraag:

Hoe kan een duurzaam wijk ontwerp er uit zien en hoe verhouden individuele voorzieningen zich tot collectieve voorzieningen in die wijk?


Kubra Terzi – Student Bouwkunde – Hoge School Rotterdam

Onderzoeksvraag:

Welke verduurzamingstechnieken van de woningen van Numansgors zijn het meest rendabel( qua opbrengsten, kosten, esthetisch aantrekkelijk, etc..)


Nienke Zweers – Student Industrial Ecology – TU delft

Onderzoeksvraag:

Wat zijn de mogelijke, geschikte organisatievormen om verduurzaming te realiseren?

Welke ervaringen zijn er met andere VvE’s?


Rui Hua Chen – Student Industrial design Engineering – TU Delft

Onderzoeksvraag:

Welk participatieproces kan worden gevolgd om tot verduurzaming van de woningen en het Numansgors te komen?


Zie ook de projectpagina van de WUR voor meer achtergrond informatie.

De kosten voor deze onderzoeken zullen volledig door de WUR gedragen worden onder de voorwaarde dat de opgedane kennis (geanonimiseerd) publiek beschikbaar gesteld wordt om daarmee een groter maatschappelijk belang te kunnen dienen. De gemeente HW zal ook in dit project als partner deelnemen en ondersteunen.

Tijdens de bijeenkomst van 24 maart 2022 heeft Marcel Pleijte (WUR) een status update gegeven over het onderzoekstraject. U vind de presentatie hieronder.

Marcel Pleijte - GORS 2025 - WUR - PPT 24 Maart 2022.pptm