Nieuwsbrieven

Hieronder treft u de artikelen uit de VVE Nieuwsbrief welke verband houden met de commissie duurzaamheid (Gors2025).

Deze artikelen zijn slechts ter referentie, de volledige correspondentie is terug te vinden in Twinq (inloggen vereist).

2022-12-05

Verslag duurzaamheidsbijeenkomst 24-11-2022

24 november werd er vanuit de commissie Gors 2025 weer een bijeenkomst gehouden in het Bolwerk. Hier werd o.a. uitgebreid verslag gedaan van het lopende project van de WUR en werd door IF Technology toelichting gegeven over het rapport inzake de WKO (Aquathermie) oplossing.

Een volledig verslag treft u op de website van de commissie:

https://www.numansgorsduurzaam.nl/bijeenkomsten/24-november-2022

Duurzaamheidsleningen

Zoals ook in de vorige nieuwsbrief gemeld is, is het nu mogelijk om voor verbeteringen aan uw woning een lening af te sluiten bij de gemeente tegen een aantrekkelijke rente.

Tevens is er bij het Nationaal Warmtefonds de mogelijkheid om een lening af te sluiten tegen 0% rente als u onder een inkomensgrens van €45.015 per valt.

Kijk op onze website voor meer informatie:

https://www.numansgorsduurzaam.nl/subsidies

Informatieavond Isolatie

Voor de bewoners die graag iets aan isolatie willen doen, is er op a.s. woensdag 7 december een online informatieavond georganiseerd door de Gemeente Hoeksche Waard in samenwerking met het Regionaal Energieloket. U kunt zich aanmelden via https://regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard/indebuurt/projecten/isolatieactie-hoeksche-waard-2022-q4 .


U kunt hier ook gratis een vrijblijvende offerte voor het isoleren van uw woning opvragen, zie voor de volledige uitleg het Kompas: https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2022/11/Hoeksche-Waard_Kompas_wk47.pdf

Laadpalen op het Numansgors

Met de opkomst van de elektrische auto zijn laadpalen niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Ook in de afgelopen ALV waren laadpalen onderdeel van de discussie.

Om de op dit moment geldende regelgeving beter vindbaar te maken, heeft de commissie de stukken uit Twinq ook beschikbaar gemaakt op de website van de commissie: https://www.numansgorsduurzaam.nl/laadpalen

De commissie zal zich n.a.v. de ALV de komende periode ook richten op een advies m.b.t. de laadinfrastructuur op het park, hierover zal u in de volgende ALV geïnformeerd worden.

Verbruik in uw huishouden

Met de huidige energieprijzen is het wellicht fijn om te weten hoe uw huishouden zich qua verbruik verhoud tot de andere huishoudens op het Numansgors.

Afgelopen jaar heeft de commissie een enquête uitgezet onder de bewoners om deze gegevens op te vragen en op basis hiervan hebben we een gemiddeld verbruik per huishouden uitgerekend. Deze vind u hier: https://www.numansgorsduurzaam.nl/woningen-en-verbruik


Vergelijking Warmtesystemen

Overweegt u om uw CV ketel te vervangen voor een andere warmtebron in huis?

Arie, Torkild en Lourens hebben hard gewerkt om de diverse verkrijgbare systemen naast elkaar te zetten en daarbij de verbruikskosten voor u inzichtelijk te maken.

U kunt deze vergelijking hier terug vinden:

https://www.numansgorsduurzaam.nl/energietransitie/vergelijking-wamtesystemen


Vernieuwing Bolwerk

In de afgelopen ALV is ook het achterstallig onderhoud van het Bolwerk ter sprake gekomen.

De commissie duurzaamheid wil graag met het bestuur meedenken over welke zaken in het Bolwerk aangepakt kunnen worden om het energie- en gas verbruik te reduceren.


We doen het samen!

Mocht u individueel plannen hebben ten aanzien van isolatie, wellicht kunnen medebewoners bij u aansluiten om gezamenlijk uw plannen uit te voeren.

Heeft u nieuwe ideeën of heeft u nieuwe informatie met betrekking tot verduurzaming, laat het ons weten via ons email adres: gors2025@the-wired.net


Met vriendelijke groet,


Commissie Duurzaamheid Numansgors


2022-11-16

Hierbij ontvangt u een schrijven van de commissie duurzaamheid


uitnodiging_informatieavond_24_nov_2022.pdf

Uitnodiging 24 november


2022-04-20


Geachte heer Kuiper en mevrouw M. Langeveld,Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de Duurzaamheidscommissie. Om e-mail overvloed te voorkomen zullen wij deze in de toekomst vaker combineren met de VVE nieuwsbrief voor vandaag een separate special met veel informatie én een uitvraag!


Informatieavonden

Donderdag 24 maart hebben we de eerste informatieavond georganiseerd waarin we een update hebben gegeven van alle lopende projecten en voorbeelden te geven welke zaken bewoners kunnen overwegen om hun huis te verduurzamen.

Tijdens deze avond zijn er een 5-tal presentaties gegeven, onder meer door de commissie, de Gemeente Hoeksche Waard als ook de Wageningen University.


Een uitgebreid verslag en de presentaties van de avond kunt u hier terug vinden: https://www.numansgorsduurzaam.nl/bijeenkomsten/24-maart-2022


Tevens kunnen we melden dat we 30 juni de volgende bijeenkomst organiseren, zet het vast in uw agenda! Tijdens deze avond zullen onder andere de eerste resultaten van de onderzoeken gepresenteerd worden en zal er focus zijn om maatregelen die u zelf kunt doorvoeren - laten we daarbij vooral leren van elkaar.

Voor deze informatieavond zijn we dan ook op zoek naar bewoners enthousiast zijn over verduurzaming en zelf al verbeteringen hebben doorgevoerd - deel op deze avond uw afwegingen en resultaten. Heeft u hier interesse in, meld u dan per mail aan op gors2025@the-wired.net.


Lopende Enquêtes

Zoals op de informatieavond van 24 maart reeds was aangekondigd, zijn we begonnen met het inzamelen van informatie voor het haalbaalheidsonderzoek aquathermie.

U heeft hiervoor een kaart in uw brievenbus gehad welke u tot 30 april in brievenbus 202 kunt deponeren.


Daarnaast zijn de studenten vanuit de WUR ook begonnen met hun onderzoek, ook hiervoor willen we u vragen een enquête in te vullen.

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten en levert een schat aan informatie op waarmee de studenten ons kunnen helpen een weg te vinden in de energietransitie.


U vindt hier meer informatie over de beide enquêtes: https://www.numansgorsduurzaam.nl/informatie-verzocht


Nieuwe website voor het duurzaamheidsproject

Door de commissie is sinds de oprichting een schat aan informatie verzameld m.b.t. het duurzaamheidsvraagstuk. Om deze informatie zo goed mogelijk te bundelen en voor u bereikbaar te maken, is er een website gemaakt. U kunt alle relevantie informatie vanaf nu hier terug vinden: https://www.numansgorsduurzaam.nl/Heeft u ideeën m.b.t. een onderwerp voor de website of heeft u het idee dat u nog informatie mist? Laat het ons weten via gors2025@the-wired.net!


Op naar een duurzaam Numansgors!


Hartelijke groet, namens de duurzaamheidscomissie

Rick de Haan, Raymond Kuiper, Paul Hofman, Arie van Rietschoten, Lourens Berghuis, Johan van de Graaf (namens bestuur)

Met 2 nieuwe leden: Torkild Carlier & Marsha Bolk

2022-02-20

24 maart is er een bijeenkomst van de commissie duurzaamheid

Zie bijlage voor de uitnodiging.

uitnodiging_informatieavond_24_maart_rev.pdf

Uitnodiging 24 maart


2022-01-12


Duurzaamheid Numansgors "Gors 2025"


Noteer 24 maart alvast in uw agenda !!!! Informatie avond "Duurzaamheid Gors 2025"In de afgelopen week heeft de commissie weer vergaderd en zijn alle lopende zaken weer besproken waarvan we hierbij verslag doen.


Uit de ALV

Tijdens de laatste ALV werd duidelijk dat het thema leeft en dat we het iet wat onderschat hebben om dit onder de mededelingen van de bestuurder te brengen. Daarnaast vonden wij als commissie samen met een aantal leden dat de presentatie van Jonathan van de gemeente HW uitgebreid was maar te lang duurde voor een ALV. We stellen daarom voor om op 24 maart een informatieavond te organiseren rond dit thema. Bij voorkeur in het bolwerk tenzij anders wordt bepaald. De presentatie van Jonathan zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.


Onderzoek energietransitie

Samen met de gemeente HW onderzoeken we de mogelijkheid om tot een collectief te komen. U kunt hierbij denken om warmte uit het Hollands Diep te halen. Onlangs heeft het weekblad Kompas hier ook aandacht aan geschonken.

Inmiddels heeft de gemeente HW opdracht gegeven aan Ingenieurs- bureau IF Technology, uit Arnhem voor het haalbaarheidsonderzoek voor een Collectief verwarmingssysteem met Aquathermie


Dit onderzoek, waarvan de kosten door de gemeente HW worden gedragen, houdt het volgende in;

Onderzoek:

- Vanuit technische haalbaarheid wordt gekeken naar het best passende concept en een mogelijke inpassing.

- Randvoorwaarden, risico's, kansen en voordelen/nadelen ten opzichte van andere concepten worden inzichtelijk gemaakt.

- Op basis van het concept wordt vervolgens een business case uitgewerkt, waarbij de kosten en baten duidelijk worden, de benodigde investeringen en bijpassende subsidies en een globaal vergelijk met een referentiescenario.

Resultaat:

- Het onderzoek geeft een helder beeld van de haalbaarheid van aquathermie voor het Numansgors.WUR

Voor wat betreft de WUR, kunnen we melden dat er een aantal studenten geselecteerd zijn die binnenkort van start gaan en regelmatig op het Numansgors te zien zullen zijn. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de onderzoeksvraag en worden de kaders vastgesteld. Ook dit zal in maart gepresenteerd worden.


Isolatieplan

Alle nieuwe plannen beginnen bij het isoleren van uw woning. Onlangs hebben we dit uitgebreide stuk bij de nieuwsbrief bijgevoegd. Reageren mag. Met de nieuwe energieprijzen loont het steeds meer om uw huis aan te pakken en te isoleren. Het zijn immers recreatiewoningen uit de jaren 80. Dus als u een warmtepomp overweegt begin dan eerst met isoleren.


Data voorziening

Ook de informatie met betrekking tot datavoorziening is in de nieuwsbrief van december bijgevoegd. Zodra hier meer nieuws over te melden is laten we dit uiteraard weten. Op 18 januari wordt er een webinar georganiseerd door de gemeente HW en is te

volgen op : https://www.e-fiber.nl/glasvezel-webinar-18-jan/


Laadpalen op gelijkstroom

In het plan om iedere parkeerplaats te voorzien van een elektrische aansluiting zal de firma Citytec binnenkort onderzoek doen in hoeverre het Numansgors voor deze nieuwe technologie geschikt is. U heeft de presentatie reeds ontvangen.Buiten de scope maar wel interessant:


Deelauto's

Hierbij de vraag of er op het Numansgors behoefte is aan een deelauto? Heeft u af en toe een (extra) auto nodig maar gebruikt u deze te weinig om er zelf één aan te schaffen geef uw reactie. Bij voldoende interesse zal gekeken worden naar de haalbaarheid. Stuur een mail naar gors2025@the-wired.net met uw wensen in deze.


Pakketdienst verzamelaar

Pakketdiensten zijn vanwege Covid en het gemak en door uitgebreid aanbod geëxplodeerd. De busjes rijden af en aan en schuwen een D-tour over het gras ook niet. Wie heeft er een oplossing en zou deze kar willen trekken. De oplossing hebben wij nog niet maar als u deze wel heeft en dit wil onderzoeken dan nodigen we u graag uit. Reageer naar gors2025@the-wired.net


Commissie:

Arie van Rietschoten / Rick de Haan / Lourens Berghuis / Paul Hofman / Raymond Kuiper /

Johan van de Graaf (bestuur)

2021-12-16

Duurzaamheid

We staan op het Numansgors voor een grote verandering in de energietransitie, ook wij ontkomen niet aan de weg naar duurzaamheid. Zonnepanelen en warmte pompen zijn niet meer weg te denken en velen investeren individueel. De eerste huizen zijn reeds van het gasnet afgesloten. Met trots hebben we in de ALV de eerste stappen kunnen presenteren naar een nieuw duurzaam Numansgors. Onze insteek hierbij is om collectief deze energie transitie uit te voeren. Dit wordt een behoorlijk project waarvan het onderzoek in volle gang is. Zodra er iets te melden valt zullen we dit uiteraard mededelen. Het ligt in de verwachting dat er extra vergaderingen en informatieavonden georganiseerd zullen worden.

In de vergadering heeft Jonathan Reitsma aangegeven dat u hem voor vragen over woningverduurzaming of aardgasvrij wonen altijd mag bellen of mailen. Contact gegevens te verkrijgen via gors2025@the-wired.net


Bij deze nieuwsbrief sluiten wij een document met tips van een bewoner bij. Daarnaast ontvangt u een bericht inzake glasvezel.

Aanvulling

Tijdens de ALV is een korte presentatie getoont over het onderzoek om laadpalen op het verlichtinsnetwerk te zetten door de wisselspanning om te zetten naar gelijkspanning. Deze presentatie van City Tec is bijgevoegd.

tips_isolatie.pdf

Tips Isolatie


Glasvezel_op_het_Numansgors.pdf

Glasvezel op het Numansgors


20211202_VVE_Numansgors_mogelijkheden_gelijkspanningsnetten.pdf

Presentatie Citytec


2021-01-08

Duurzaamheid

In de afgelopen week hebben we een eerste kennismakingsgesprek gehad met vrijwilligers die zich voor het Gors willen inzetten rond het thema duurzaamheid. Het is eerder in de ALV aangestipt om meer aandacht te gaan besteden hoe het gors van de toekomst eruit gaat zien. Stilstand is immers achteruitgang. We leven in een tijd waarin nieuwe technologische ontwikkelingen zich razendsnel opvolgen. De techniek van vandaag is morgen achterhaald. Dus waar doen we goed aan? Om onze huizen niet in waarde achteruit te laten gaan en de hoogste tijd aangebroken is om te verduurzamen is de Werkgroep Gors 2025 opgestaan. De werkgroep zal werken aan twee tal thema's te weten energievoorziening (energietransitie) en datavoorziening.

Uitgangspunt is dat we met collectiviteit efficiënter en effectiever kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven als er 200 huizen collectief worden aangesloten op een nieuwe energiebron kan deze installatie naar verhouding kleiner en goedkoper worden uitgevoerd dan als de 200 huizen individueel voor een energiebron kiezen. We kunnen ons gelukkig prijzen dat er onder de bewoners een behoorlijke expertise aanwezig is om deze alternatieve energievoorzieningen te onderzoeken. Afgesproken is dat de werkgroep met regelmaat bij elkaar komt en haar ervaringen deelt. Middels deze nieuwsbrieven én iedere ALV wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

De leden van deze Werkgroep zijn: Paul Hofman/Arie van Rietschoten/Camiel Stekelenburg/ Rick de Haan en Johan vd Graaf.

2020-12-11

Numansgors 2025

Al eens eerder hebben we een poging ondernomen om een commissie duurzaamheid te organiseren. Inmiddels hebben Paul Hofman en Camiel Steekelenburg zich hiervoor aangemeld. Mocht u expertise hebben én het leuk vinden om samen na te denken over het Numansgors van de toekomst meld u zich dan aan. We denken hierbij aan "van het gas af" "5G/glasvezel" "warmtepomp'" etc.