Laadpalen

Hieronder treft u de regelgeving omtrent het plaatsen van laadpalen op het Numansgors.

Deze tekst is overgenomen uit het meest recente document in Twinq, bij wijzigingen van de regelgeving is het document in Twinq leidend. U treft de documenten op Twinq (inloggen noodzakelijk).

Laden elektrische voertuigen op het Numansgors


Dit document is opgesteld om ervoor te zorgen dat er duidelijke afspraken zijn over het verzorgen van de stroomvoorziening op parkeerplaatsen voor elektrische auto’s.

Uitgangspunten:

  • Duidelijke richtlijnen (eisen) verschaffen.

  • Goede administratie verzorgen voor de infrastructuur die op het Numansgors aangelegd wordt.

  • De veiligheid van de installatie in huis is voor de verantwoordelijkheid van de eigenaar.


De juiste laadpaal

Laadpalen zijn er in diverse soorten met diverse oplaadmogelijkheden. Een laadpaal is er met een type 1 stekker en een type 2 stekker. Het type stekker geeft stekkeraansluiting die past op een bepaalde elektrische auto weer. Elke laadpaal heeft naast een bepaalde type stekker ook een “mode”. De modes die gebruikt worden zijn mode 2 en mode 3.

Bij mode 2 wordt de auto opgeladen via een stroombegrenzer, met Schuko stekker.

Bij mode 3 wordt de auto opgeladen wanneer er tussen de auto en de lader de juiste, gecontroleerde, hoeveelheid stroom is afgestemd en daarnaast wordt de kabel bij het laden vergrendeld.


Op het Numansgors is gekozen voor een zwarte kunststof paal waarvan er reeds meerdere voor andere doeleinden op het Gors staan. (Methode 1) Als methode 1 niet mogelijk is dan is er een alternatieve methode. (Methode 2)

Redenen voor het toepassen kunnen zijn:

  • Het laadapparaat van het voertuig past niet in de zwarte kunststof paal die voorgeschreven is.

  • Uw lease maatschappij verzorgt een laadpaal die afwijkt van de paal die voorgeschreven is.


Bij een afwijkende paal dient u zelf voor een uitgewerkt plan te zorgen. Dit plan zal getoetst worden door de commissie stroomvoorziening elektrische voertuigen. De laadpaal zal beoordeeld worden door de architecten commissie. Als beiden het voorstel goedkeuren volgt schriftelijke toestemming via de bestuurder.

Methode 1

U maakt gebruik van de zwarte kunststof paal (diamantkoppaal) die reeds op het Gors voorkomt.

Wat moet u doen?

Stap1

U vraagt bij het bestuur een gesprek aan met de technische dienst.

Stap 2

Werk uw plan uit volgens de richtlijnen die in bijlage 2 zijn te vinden en de afspraken die met de technische dienst zijn gemaakt met tijdsplanning.

Stap 3

Vul het aanvraag formulier in zie Twinq (inloggen noodzakelijk). Dit stuurt u naar de bestuurder. Op basis hiervan verschaft de bestuurder een principe goedkeuring.

Stap 4

Stem met het Bestuur af wanneer u de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Eisen aanleg stroomvoorziening.

Paal

U maakt gebruik van de stroompaal type kunststof paal van gerecycled materiaal in de kleur zwart waarvan er reeds enkele op het Gors staan. De holle kunststof paal is eenvoudig te bewerken vergelijkbaar met hout en kan worden voorzien van een stopcontact en eventueel een elektronische behuizing met stroommeter en aardlekschakelaar.

Doordat de paal van kunststof is worden de elektrische draden (aan de binnenzijde) en componenten maximaal afgeschermd. Het stopcontact, spatwaterdicht IP44, wordt verzonken in de paal op heuphoogte gemonteerd om het aansluiten van de stekker zo comfortabel mogelijk te maken en deze niet in contact met water te laten komen bij extreem hoog water.

Als alternatief op het stopcontact kan aan de achterzijde van de paal een laadunit van het type LS24 gemonteerd worden. Voorwaarde is wel dat deze unit in de kleur zwart gespoten is: http://www.laadpaal24.nl/LS24-Laadpaalzuil-mode-3-universeel

Goedkeuring VvE Numansgors

Na overleg met de technische dienst over de route en werkzaamheden, kan de aanvraag ingediend worden. Bij overeenstemming geeft het Bestuur van de VvE schriftelijke toestemming


Kabel

U gebruikt een afgeschermde grondkabel type YMvK-as of gelijkwaardig.


De diameter van de kabel moet afgestemd zijn op de lengte van de kabel en de waarde van uw zekering. Zodanig dat in geval van kortsluiting de zekering de kortsluitstroom opheft. Minimum diameter is 2.5mm2. U zorgt ervoor dat de installatie voldoet aan de NEN 3140.


Graafwerk

De route wordt door foto’s vastgelegd. De bewoner maakt een maatschets met duidelijke maatvoering gemeten vanaf een vast punt, bijvoorbeeld een schuur, lantaarnpaal.

De kabel wordt op minimum diepte van 50 cm ingegraven. Dit dient door de beheerder te worden bevestigd.

Voor het graven op gemeenschappelijke grond dient de bewoner een KLIC melding te doen. De kosten van deze melding zijn voor kosten van de bewoner. Meer informatie omtrent dit onderwerp vindt u op : http://www.kadaster.nl/web/Particulier/Graafwerkzaamheden.htm

Kabel route

De kabel route moet zoveel mogelijk door onbegroeide grond. Openbreken van straatwerk en onder asfalt door moet vermeden worden. Daar waar het echt niet anders kan zal in overleg met de bestuurder afspraken gemaakt moeten worden hoe daarmee wordt omgegaan. Kosten komen ten laste van de bewoner.

Graven in onbegroeide grond

De bewoner verzorgt zelf het graafwerk in onbegroeide grond. Daarbij worden de werkzaamheden in een termijn van maximaal twee dagen uitgevoerd teneinde de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Graven door schelpenpaden

Moet zoveel mogelijk vermeden worden. De route kruist het schelpenpad over zo’n kort mogelijke lengte. De bewoner verzorgt het graafwerk zelf. Het herstel van het schelpenpad gebeurt ook door de bewoner.

Graven door gras

De door de technische dienst aangegeven route door gras is zo kort mogelijk. De bewoner verzorgt het graafwerk zelf. Het herstel van het gras gebeurt door de technische dienst. Deze zorgt er ook voor dat er een lint om het ingezaaide gras komt gedurende de kwetsbare groeiperiode. Kosten worden doorberekend aan de aanvrager.

Straatwerk openen

Dit gaat in overleg met het bestuur. Tijd wanneer dit gebeurt wordt afgestemd. De bewoner zorgt ervoor dat het gehele kabeltraject gegraven is en dat de kabel klaar ligt aan het begin van de plek waar het straatwerk open moet. Het is de bestuurder vrij te kiezen om er een PVC pijp bij te leggen om te voorkomen dat bij herhalingen hetzelfde stuk nogmaals open moet. De kosten voor het werk komen ten laste van de bewoner vermeerdert met € 7,50 administratiekosten. De kosten voor de PVC pijp, indien van toepassing, zijn voor de VvE.

Afstand

Indien de afstand van de woning tot de parkeerplaats groter is dan 25 mtr., zal een vrije parkeerplaats aangewezen worden in de nabijheid van een stroomvoorziening van de VvE. In dit geval moet de laadpaal zijn uitgevoerd met een MID gekeurde kWh meter. Periodiek zal deze meter worden opgenomen en de kosten van het verbruik worden doorberekend tegen kostprijs vermeerdert met € 15,-- administratie- en opnamekosten. De aanleg van de laadpaal vindt plaats op kosten van de gebruiker. Het elektrisch aansluiten van de laadpaal moet verzorgd worden door een erkend elektricien.

In geen enkel geval kan de VvE aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid, de kosten die voortvloeien uit het plaatsen, gebruik of onderhoud van een laadpaal in de ruimste zin van het woord.

Einde gebruik laadpaal

Indien de eigenaar geen gebruik meer maakt van de laadpaal door verhuizing of anderszins, verplicht deze zich de laadpaal op eigen kosten te laten verwijderen.


Bij alle werkzaamheden die de bewoner uitvoert beoordeelt de bestuurder de kwaliteit van werkzaamheden en herstel. Als de bestuurder van mening is dat de kwaliteit niet voldoende is heeft de bestuurder het recht een aannemer in te schakelen om de kwaliteit te verbeteren. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de bewoner.