Gemeente HW

Samen met de Gemeente Hoekse Waard onderzoeken we de mogelijkheid om tot een collectief verwarmingssysteem te komen.

Dit onderzoek is gestart vanuit de Transitievisie Warmte van de gemeente.


Inmiddels heeft de gemeente HW opdracht gegeven aan Ingenieurs- bureau IF Technology uit Arnhem voor het haalbaarheidsonderzoek voor een Collectief verwarmingssysteem met Aquathermie

Dit onderzoek, waarvan de kosten door de gemeente HW worden gedragen, houdt het volgende in:

  • Vanuit technische haalbaarheid wordt gekeken naar het best passende concept en een mogelijke inpassing.

  • Randvoorwaarden, risico's, kansen en voordelen/nadelen ten opzichte van andere concepten worden inzichtelijk gemaakt.

  • Op basis van het concept wordt vervolgens een business case uitgewerkt, waarbij de kosten en baten duidelijk worden, de benodigde investeringen en bijpassende subsidies en een globaal vergelijk met een referentiescenario.


Hieronder treft u een presentatie van de gemeente over het project. Zie ook de pagina over Aquathermie voor een technische uitleg van de boogde oplossing.

Presentatie_Numansgors_2-12-21.pdf