24 maart 2022

Inleiding

Deze informatieavond ging over hoe het Gors een actieve bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het energieverbruik en hoe we aardgasvrij de toekomst in kunnen gaan. Verschillende sprekers waren aan het woord die diverse kanten van duurzaamheid belichtten.


Gemeente Hoeksche Waard

De heer Stephan Dorst van de Gemeente Hoeksche Waard gaf een presentatie over wat het klimaatakkoord betekent voor de gemeente:

 • In 2050 Hoeksche waard geheel aardgasvrij

 • In 2040 Hoeksche Waard energieneutraal

 • Tot 2030 1,5% energie per jaar besparen (15% vanaf 2020)

 • Tot 2030 30% aardgas t.o.v. 2020 besparen

 • 70% van de woningen aardgasvrij (of daarvoor gereed) in 2040

De gemeente zet sterk in op isolatie, energiebesparing en innovatieve ontwikkelingen.

Door een goede isolatie en ventilatie van huizen bespaar je energie.

Verwarmen, koken en warm water maken met behulp van cv ketel en gaskookplaat gaat veranderen. Dit kan individueel met een warmtepomp of collectief d.m.v. bijvoorbeeld aquathermie.

De gemeente heeft de intentie tot gemeente breed verdiepend onderzoek naar aquathermie en ook is er interesse vanuit het Gors in aquathermie, zo zijn de gemeente en de werkgroep bij elkaar gekomen.

De gemeente financiert nu een haalbaarheidsonderzoek in het Gors om aquathermie verder te ontwikkelen, dit onderzoek is in april gereed.

Stephan Dorst - Presentatie Numansgors 24-3-2022.pptx

Isolatie


Om in 2030 30% aardgas en 1,5% energie per jaar te besparen is het noodzaak om de huizen op het Gors goed te isoleren.

De meeste warmte (30%) verlies je in de originele situatie door het dak, door muren 20%, door tocht en wind 20% en ramen en vloer 10-15%.

Het meeste rendement behaal je dus door je dak en je muren te isoleren en natuurlijk zoveel mogelijk kieren en gaten te dichten.

Dit kan met verschillende materialen, belangrijk is daarbij te kijken naar de Rd waarde. De Rd-waarde geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte thermisch isoleert. Hoe hoger deze waarde, hoe beter de thermische isolatie.

De rc-waarde staat voor Resistance Construction, en hiermee wordt de warmteweerstand van de gehele constructie bedoeld.

Hoe Lourens het aangepakt heeft en wat je hierin zelf kunt doen, is in de presentatie te lezen.


Lourens Berghuis - Woning-isolatie powerpoint 1-3-2022.pptx

Individuele verwarmingsmogelijkheden

Ook de presentatie van individuele mogelijkheden voor de vervanging van de gasgestookte cv ketel werd door Lourens verzorgd. Vele mogelijkheden van warmtepompen, hout- of pellet kachels, of electrische ketels en mogelijkheden voor iedere ruimte.


Lourens Berghuis - Individuele verwarmingsmogelijkheden powerpoint maart 2022.pptx

Aquathermie

Na een korte pauze kwam Arie aan het woord. Arie gaf ons informatie over een collectief warmte systeem die voor het Gors het meest van toepassing lijkt te zijn nl. aquathermie.

Aquathermie gaat uit van het principe om zomers het opgewarmde water uit het Hollands diep op te slaan onder de grond en dit water in de winter te gebruiken als verwarming.

Dit systeem heeft vele voordelen, maar zoals een wijze heer destijds al zei: “elk voordeel hep zijn nadeel”.


Voordelen:

 • Het kost minder elektriciteit dan individuele oplossingen

 • Geen individuele warmte pompen nodig bij de woningen

 • Geen geluidshinder van buiten- en binnen units

 • Geen ruimte verlies voor plaatsing warmtepomp in woning

 • Volop energie uit oppervlaktewater dichtbij aanwezig

 • Bij realisatie en exploitatie door exploitatiemij. geen hoge investeringen voor bewoners

 • Hoger rendement dan individuele oplossingen


Voorwaarde:

 • Woningen moeten voldoende geïsoleerd zijn (standaard isolatienorm)


Nadelen:

 • Er moet een uitgebreide gezamenlijke installatie gerealiseerd en gefinancierd worden

 • Er zijn veel verschillende partijen nodig bij de realisatie

 • Met de aanleg van het leidingnet moet er veel graaf- en straatwerk verricht worden


Vervolgens gaf Arie een kort overzicht van de verschillende aquathermie systemen die nu op de markt zijn.


Arie van Rietschoten - Energietransitie Numansgors presentatie 24 mrt_JR Collectief.pptx

Wageningen University&Research


De werkgroep heeft contact gezocht met de Wageningse Universiteit& Research met de vraag in hoeverre zij iets voor het Gors kunnen betekenen in het kader van duurzaamheid.

De heer Pleijte van de WUR gaf een duidelijke uitleg wat de WUR voor het Gors gaat doen:

 • Bewustwording en aandacht creëren van de bewoners van Numansgors door

 • Informatie voorziening aan de bewoners

 • Nieuwe duurzaamheidsinitiatieven realiseren


Verder wil de WUR een ...

 • Bijdrage leveren aan duurzaamheidsstudies

 • Mogelijkheid bieden voor studenten afstudeerprojecten op gebied van duurzaamheid

succesvol af te ronden


Er lopen 4 afstudeerprojecten tot september 2022:

 1. Hoe kan een duurzaam wijk ontwerp er uit zien en hoe verhouden individuele voorzieningen zich tot collectieve voorzieningen in die wijk?

 2. Welke verduurzamingstechnieken van de woningen van Numansgors zijn het meest rendabel( qua opbrengsten, kosten, esthetisch aantrekkelijk, etc..)

 3. Wat zijn de mogelijke, geschikte organisatievormen om verduurzaming te realiseren? Welke ervaringen zijn er met andere VvE’s?

 4. Welk participatieproces kan worden gevolgd om tot verduurzaming van de woningen en het Numansgors te komen?


Marcel Pleijte - GORS 2025 - WUR - PPT 24 Maart 2022.pptm

Vragen

Mocht u nog vragen hebben n.a.v deze bijeenkomst, neem dan contact met ons op via gors2025@the-wired.net.