30 juni 2022

Details

 • Wanneer: Donderdag 30 juni

 • Tijd: inloop: 19.30 uur – start 20.00 uur

 • Waar: Het Bolwerk, Numansgors


Het programma

 1. Opening

 2. Update onderzoek Aquathermie Update Gemeente Hoeksche Waard

Helaas kon de update over het Aquathermie project niet doorgaan, IF Technologie was helaas verhinderd. De update wordt voor de volgende bijeenkomst weer op de agenda gezet.

De Gemeente HW heeft gebruik gemaakt van de ruimte in het programma om een update te geven over de stand van zaken m.b.t. verduurzaming binnen de gemeente. Tevens werden er een aantal vragen gesteld, hieronder vind u de antwoorden:

Nee. Bedankt voor de tip.

 • Is er gekeken naar getijdenstromen? (Dordtse kil, Spui)

Ja. Lijkt voor nu niet de oplossing waar wij op dit moment veel energie in moeten steken. Mede ook vanwege beperkte menselijk capaciteit. We kijken eerst naar andere oplossingen.

 • Wat is de situatie in de HW met het elektranet? Kan iedereen op het Gors zonnecellen plaatsen?

Er zijn zorgen of er binnen de HW voldoende ruimte is op het net voor extra levering van stroom (verzwaren aansluitingen of meer aansluitingen) of voor extra invoer van stroom (het verwerken van stroom van nieuwe grotere zon- en windparken). We zijn in overleg met Stedin over dit onderwerp. https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/ Voor Numansgors en de hele Hoeksche Waard blijft de uitdaging om lokaal geproduceerde stroom ook zoveel mogelijk gelijk en lokaal te gebruiken. Er zijn bij gemeente HW nu geen problemen bekend over het niet kunnen afvoeren van de stroom vanuit Numansgors. Indien meer inwoners van Numansgors dit ambiëren zouden we de vraag bij Stedin neer kunnen leggen.

 • Komt er een subsidie voor huisbatterijen?

Deze is er nu niet en er liggen nog geen concrete plannen om dit wel te gaan doen. De prioriteit ligt nu eerst bij besparen d.m.v. isolatie, energiezuinige ventilatie en aanbrengen van hybride warmtepompen om de eerste grote stappen te maken. Uiteraard zien wij lokale opslag en lokaal gebruik van energie als een belangrijk puzzelstuk.

 1. Pitches van de student-onderzoeken van de W.Universiteit

De diverse projecten van de studenten zijn voorgelegd aan de bewoners.

 1. “Markt”
  Er was de
  gelegenheid tot delen van kennis, vragen aan de studenten, de Gemeente Hoeksche Waard én de commissieleden.

We hebben geprobeerd de vragen zoveel mogelijk hier te beantwoorden.


Zorgen van bewoners

Genomen maatregelen