Participatie

Rui Hua Chen – Student Industrial design Engineering – TU Delft


Onderzoeksvraag:

Welk participatieproces kan worden gevolgd om tot verduurzaming van de woningen en het Numansgors te komen?


De WUR is momenteel bezig met een Nederlandstalige samenvatting van het onderzoek, zodra deze beschikbaar is zal deze uiteraard hier geplaatst worden.


presentatie Rui Hua Chen.mp4

Presentatie 24-11-2022


Uitleg Pattern Language Theory


Thesis single page.pdf

Samenvatting


Activity Kit.pdf

Activity Kit


Thesis.pdf

Thesis


Appendices.pdf

Bijlagen